Kruszenie

Oferujemy Państwu usługi mobilnymi kruszarkami szczękowymi
w zakresie kruszenia gruzu betonowego, ceglanego oraz kamienia.
Kruszarki mogą pracować w miejscu składowania materiału przeznaczonego
do kruszenia, co obniża koszty otrzymanego kruszywa o koszty transportu.
Posiadają one własny napęd, co czyni je niezależnymi od zasilania sieciowego.
Istnieje możliwość otrzymania frakcji od 0 do 120 mm.
Materiał przeznaczony do kruszenia powinien mieć wymiary nie przekraczające
1000x700x1000 mm. Kruszarki wyposażone są w magnesy, służące do usuwania
metalowych elementów z kruszywa. Wydajność kruszarek wynosi od 25 do 60 t/godz.
i zależy od rodzaju kruszonego materiału oraz frakcji otrzymanego kruszywa.

Koszt wykonania usługi jest uzgadniany z każdym klientem indywidualnie.
Zalecana minimalna ilość materiału do kruszenia to 300 t.

Oferujemy również usługi ładowarką czołową w korelacji z kruszarką
(załadunek gruzu, pryzmowanie lub załadunek kruszywa).